มกราคม 30, 2562

ประกาศฉบับที่ 5/2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอเป็นสมาชิกและหรือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ประจำปี พ.ศ.2561

  • by

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอเป็นสมาชิกและหรือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

image_pdfimage_print
Read the rest

นายกสภาการแพทย์แผนไทยและคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

วานนี้ (วันพุธที่ 30 มกราคม 2562) พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์ไทย เเละคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

image_pdfimage_print
Read the rest
image_pdfimage_print