Skip to content

ข้อบังคับสภาฯ การศึกษาต่อเนื่องของการแพทย์แผนไทยฯ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 7 สิงหาคม 2566

 ▶️ ดาวน์โหลดข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การศึกษาต่อเนื่องของการแพทย์แผนไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ได้ที่

คำสั่งสภาการแพทย์แผนไทย ที่ 49/2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและส่งเสริมการศึกษาวิจัยต่อเนื่อง ตามมาตรา 12(2) ก

▶️ ดาวน์โหลด คำสั่งสภาการแพทย์แผนไทย ที่ 49/2565 ได้ที่

 📌 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ระบบไลน์ทางการ “สภาการแพทย์แผนไทย”

ID LINE : thaimedcare หรือ คลิ๊กที่ https://lin.ee/oT7LX3R