Skip to content

ด่วน!!! รัฐประกาศ เตือนภัย “ประชาชน” ถึงการแอบอ้างการใช้กัญชาทางการแพทย์

วันที่ 2 ธ.ค. 65 สภาการแพทย์แผนไทย ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านบัญชีไลน์ทางการ เพื่อเตือนภัย แก่ประชาชนโดยทั่วไป เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากถึงการจำหน่ายกัญชาโดยแอบอ้างว่าใช้ในทางการแพทย์แผนไทย แต่ผู้จำหน่ายมิได้มีใบอนุญาต หรือ ปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทยแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ระวางโทษตามกฎหมาย พรบ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ มีระวางโทษสูงสุด จำคุกสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้พบเห็นการจำหน่ายหรือใช้กัญชา ซึ่งแอบอ้างการแพทย์แผนไทย โดยไม่ได้รับอนุญาต จาก สภาการแพทย์แผนไทย สามารถแจ้งได้ทาง บัญชีไลน์ @thaimedcare