Skip to content

ทูตพาณิชย์ออสเตรีย ต้อนรับ นายกแพทย์แผนไทย เตรียมร่วมมือส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสู่สากล

วันที่ 23 ก.ย. 65 Dr. Georg Weingartner ทูตพาณิชย์ออสเตรีย ประจำประเทศไทย ได้ให้การต้อนรับ ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย โดยร่วมรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมพูดคุยถึงแนวทางความร่วมมือในการผลักดันศาสตร์การแพทย์แผนไทยสู่ระดับสากล ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการอย่างมากในต่างประเทศ ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจึงยินดีจะสนับสนุนความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันต่อไป