Skip to content

นายกสภาแพทย์แผนไทย จับมือ ประธาน อสม. และผู้นำชุมชนตลาดหัวปลี ลุยนำร่องนโยบายเสริมสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ ด้วยต้นแบบเมืองสมุนไพร สระบุรีโมเดล

  • by

วันที่ 13 พ.ย. 65 พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วย นายปรพล อดิเรกสาร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพเสริมสร้างเศรษฐกิจ มูลนิธิรวมพัฒน์ และคณะฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะหารือ กับ ผู้นำชุมชนตลาดหัวปลี และ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสระบุรี เพื่อหารือแนวทาง และเตรียมพร้อมการขับเคลื่อนการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพื่อยกระดับสมุนไพรและเชื่อมโยงกับตลาดและผู้ซื้อ รวมไปถึงการยกระดับและรับรองทักษะด้านการแพทย์แผนไทยให้กับ สมาชิก อสม. ผ่านระบบไลน์สภาการแพทย์แผนไทย @thaimedcare ตลอดจนขับเคลื่อนและผลักดันระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จนสามารถนำมาใช้เพื่อเสริมสุขภาพ และสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแรงและยั่งยืนให้กับคนไทยทุกคนได้ต่อไป