Skip to content

นายกสภาแพทย์แผนไทย เร่งหารือ สวทช. กำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุมเข้ม คุณภาพกัญชาทางการแพทย์แผนไทยทั้งระบบ

วันที่ 7 ธ.ค. 65 พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย นำคณะทำงาน เข้าหารือ ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยและผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถึงแนวทางการพัฒนากัญชาทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ตามอนุสัญญาเดี่ยว อันเป็นข้อตกลงตามกฎหมายโลก ซึ่งกำหนดขอบเขตการใช้กัญชาได้ภายใต้การดำเนินการทางการแพทย์และการวิจัย

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือครอบคลุมไปถึงการกำหนดและควบคุมมาตรฐานของกรรมวิธีและบุคลากรในระบบ ตลอดจนกระบวนการรายงานผลทั้งระบบ ตั้งแต่มาตรฐานของฟาร์มที่ปลูก มาตรฐานของฝีมือผู้ปลูกและผู้ปรุงยา การสกัดสารสำคัญจากกัญชา รวมไปถึงเกณฑ์การใช้กัญชาตามกรรมวิธีการรักษาผู้ป่วยในแต่ละโรค เพื่อให้เกิดการควบคุมการใช้กัญชาเพื่อพัฒนากัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทั้งระบบอย่างแท้จริง