Skip to content

นายกฯ แผนไทย ให้การต้อนรับ เลขาฯ สำนักมาตรฐานฯ ลงพื้นที่ สถานพยาบาลบูรณาการแพทย์แผนไทยต้นแบบ เทศบาลนครรังสิต

วันที่ 28 เมษายน 2566 พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย พร้อม ร้อยตำรวจเอก ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิต ได้ร่วมกันให้การต้อนรับ นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการ สมอ. พร้อมด้วยนางศิริพร ศรีธนวงศ์ชัย ผู้อำนวยการกองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ สมอ. ซึ่งได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานพยาบาลบูรณาการแพทย์แผนไทยประจำชุมชน เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ภายหลังจากที่สภาการแพทย์แผนไทยได้ลงนาม MoU กับ สมอ. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ยังได้ร่วมกันลงพื้นที่สนามมวยรังสิตเพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรฐาน “มอก.เอส” การบริการสนามมวยและการบริการสนามซ้อมมวย ต่อไป โดยมี นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และนายอำนวย เกษบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนมวยไทย ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี