Skip to content

นายกแพทย์แผนไทย ร่วมกับ ตำรวจไซเบอร์ เร่งปราบปรามผู้แอบอ้างใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยบำบัดรักษาประชาชน อย่างไม่ถูกต้องและผิดวิธี

วันที่ 11 เม.ย. 66 เวลา 9:30 น. ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วย พล.ท.โกศล ชูใจ ประธานอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและพิจารณาคดี เข้าหารือกับ พล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเร่งดำเนินการปราบปรามผู้กระทำผิด การนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ตลอดจนการแอบอ้างการดำเนินการของสภาการแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พรบ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการปราบปรามและควบคุมการแอบอ้างการใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สมุนไพรไทย การนวดไทย เพื่อดูแล ป้องกัน บำบัดและรักษาสุขภาพ อย่างไม่ถูกต้องและผิดวิธี อันจะเกิดอันตรายและความเสียหายแก่ประชาชน

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ

ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับทางสภาการแพทย์แผนไทย ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ https://thaimed.or.th/ หรือ โทร 02-5801157-8, 02-5800104 หรือ ระบบไลน์แอพพลิเคชั่น ID : @thaimedcare