ประกาศรายชื่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย (หนังสือรับรอง) โดยสมาชิกประสงค์มารับด้วยตนเอง ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2562