ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๗ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) ส่วนกลางและภูมิภาค ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

  • by