Skip to content

ประชาสัมพันธ์ สภาการแพทย์แผนไทย [ข่าวปลอม] “สภาการแพทย์แผนไทย อนุญาตให้มีการเปิดโหวตแยกสภาวิชาชีพ” โปรดอย่าหลงเชื่อ!!

“สภาการแพทย์แผนไทย อนุญาตให้มีการเปิดโหวตแยกสภาวิชาชีพ” จากข้อมูลสุขภาพข้างต้น ทางสภาการแพทย์แผนไทย ได้ชี้แจงว่า สภาการแพทย์แผนไทยมิเคยออกมติใดๆ เพื่อเปิดโหวตการแยกสภาพวิชาชีพใดๆ ทั้งสิ้น โพสต์ดังกล่าวให้ข้อมูลเท็จ โปรดอย่าหลงเชื่อ อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/40jBJaN

AFNC Thailand
20 มี.ค. 66