Skip to content

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศข้อกำหนดคุมหัตถการนวดไทย ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ ถึง ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖ เรื่อง ข้อกำหนดการควบคุมการให้บริการหัตถการการนวดไทยในระบบบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ข้อกำหนดการควบคุมการให้บริการหัตถการการนวดไทยในระบบบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนและให้การรับรองมาตรฐานผู้ให้บริการหัตถการนวดไทย พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนและให้การรับรองมาตรฐานสถานบริการหัตถการนวดไทย พ.ศ. ๒๕๖๖

บุคคลทั่วไปสนใจขึ้นทะเบียน ศึกษารายละเอียด หรือติดตามข้อมูลข่าวสารจากสภาการแพทย์แผนไทยได้ทาง https://thaimed.v2vservice.com หรือ ติดต่อสอบถามการขึ้นทะเบียนและให้การรับรองมาตรฐานฯ
ได้ที่บัญชีทางการ Line ID: @thaimedcare หรือ คลิ๊ก https://lin.ee/oT7LX3R