Skip to content

สภาการแพทย์แผนไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปลูก ปรุง เปิด กัญชาเพื่อสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 สภาการแพทย์แผนไทย ร่วมกับ สมาคมเภสัชและอายุรเวชโบราณ แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปลูก ปรุง เปิด กัญชาเพื่อสุขภาพ” โดยมี ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้อง MR 208 AB ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีผู้แทนจากภาคประชาชน และกลุ่มผู้ประกอบการต่าง ๆ จากทั่วประเทศ กว่า 300 คน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้