Skip to content

? ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย (ก) ภาคปฏิบัติ ปี 2565

  • by

🎯วิชาสอบ เวลารายงานตัว เวลาเข้าสอบ และระเบียบปฏิบัติการแต่งกายของผู้เข้าสอบ
» ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร

⭐️ วิชาสอบ “การนวดไทย”
เวลารายงานตัว 07.45 – 08.15 น. /เวลาสอบ 08.30 – 09.30 น.

⭐️ วิชาสอบ “เภสัชกรรมไทย”
เวลารายงานตัว 09.30 – 10.00 น. /เวลาสอบ 10.30 – 11.30 น.

⭐️ วิชาสอบ “เวชกรรมไทย”
เวลารายงานตัว 12.15 – 12.45 น. /เวลาสอบ 13.00 – 14.00 น.

⭐️ วิชาสอบ “การผดุงครรภ์ไทย”
เวลารายงานตัว 14.00 – 14.30 น. /เวลาสอบ 15.00 – 16.00 น.

🎯การแต่งกายผู้เข้าสอบภาคปฏิบัติ [ชาย/หญิง/มุสลิม/นักบวช]

👨🏻‍⚕️ผู้ชายใส่เสื้อกาวน์สีขาวแขนสั้น เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น หรือเสื้อยืดคอโปโลสีขาว กางเกงสแล็คชายขายาวสีดำหรือสีกรมท่า ไม่รัดรูป หรือกางเกงวอร์มขายาวสีดำหรือสีกรมท่า สวมรองคัทชูเท้าคัทชูหุ้มส้นหรือรองเท้าหุ้มส้นผ้าใบสีขาวหรือสีดำ (ไม่สวมรองเท้าแตะ)

🧑🏻‍⚕ผู้หญิงใส่เสื้อกาวน์สีขาวแขนสั้น / เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น หรือเสื้อคอโปโลสีขาว สวมกระโปรงคลุมเข่า หรือกางเกงสแล็คหญิงขายาวสีดำหรือสีกรมท่า ไม่รัดรูป หรือกางเกงวอร์มขายาวสีดำหรือสีกรมท่า สวมรองเท้าคัทชูหุ้มส้นหรือรองเท้าหุ้มส้นผ้าใบสีขาวหรือสีดำ (ไม่สวมรองเท้าแตะ)

🧕🏻การแต่งกายของมุสลิม เสื้อกาวน์แขนสั้นหรือแขนยาว ผู้หญิงให้สวมฮิญาบสีดำหรือสีขาว กางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าสุภาพ ไม่รัดรูป หรือกางเกงวอร์มขายาวสีดำหรือสีกรมท่า สวมรองเท้าคัทชูหุ้มส้นหรือรองเท้าหุ้มส้นผ้าใบสีขาวหรือสีดำ (ไม่สวมร้องเท้าแตะ)

👤 การแต่งกายของนักบวช แต่งกายตามระเบียบของแต่ละศาสนา นั้นๆ

>>หากผู้เข้าสอบไม่แต่งกายตามที่กำหนดไว้หรือใส่ผ้าชุดรัดรูปไม่อนุญาตให้เข้าสอบทุกกรณี<<

💕 ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบโปรดดูระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายของผู้เข้าสอบฯ และทำความเข้าใจประกาศเกี่ยวกับ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวสอบ เลขที่นั่งสอบ รายบุคคล หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเข้าสอบได้ที่เว็บไซต์ของ สภาการแพทย์แผนไทย www.thaimed.or.th เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบตามวันเวลาดังกล่าวต่อไป

» โดย.ชนาณัติ แสงอรุณ  ประชาสัมพันธ์สภาการแพทย์แผนไทย