Skip to content

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ท่าน พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย *มอบรางวัลใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ชนะเลิศ การแข่งขันนวดไทยชิงแชมป์โลก 2565 ประเทศไทย ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทนวดไทยราชสำนัก, ประเภทนวดไทยผสมผสาน และประเภทนวดไทยเพื่อสุขภาพ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)