Skip to content

วันที่ 20 มกราคม 2566 ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด โครงการอบรมหลักสูตรครูแพทย์แผนไทยและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี