พฤษภาคม 2563

ประกาศสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย

  • by

ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 1-19 มิถุนายน 2563 ที่สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1110

image_pdfimage_print
Read the rest

ขอเชิญ !! ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 วาระการดำรงตำแหน่ง 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 – 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

  • by
image_pdfimage_print
Read the rest
image_pdfimage_print