Skip to content

วันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565 ภาพบรรยากาศงานพิธีลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสภาการแพทย์แผนไทย กับ 3 องค์กรภาคีและพิธีมอบรางวัลเกียรติยศให้กับทีมผู้ผลิตละคร ลายกินรีและการอบรมหลักสูตรครูแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี