Skip to content

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10.50 น. พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย และหมอชนาณัติ แสงอรุณ ประชาสัมพันธ์สภาการแพทย์แผนไทย ลงพื้นที่ภาคใต้ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและงานไหว้ครูแพทย์แผนไทย ณ สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ จังหวัดสงขลา โดยมีอาจารย์สมยศ รัตนมา นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์แพทย์แผนไทยและสมาชิกแพทย์แผนไทยภาคใต้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10.50 น. พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย และหมอชนาณัติ แสงอรุณ ประชาสัมพันธ์สภาการแพทย์แผนไทย ลงพื้นที่ภาคใต้ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและงานไหว้ครูแพทย์แผนไทย ณ สมาคมเภสัชและอายุรเวชแผนโบราณ จังหวัดสงขลา โดยมีอาจารย์สมยศ รัตนมา นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยเหล่าคณาจารย์แพทย์แผนไทยและสมาชิกแพทย์แผนไทยภาคใต้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


?รายงานโดย : นายชนาณัติ แสงอรุณ ประชาสัมพันธ์สภาการแพทย์แผนไทย