Skip to content

ขอเชิญ “ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์” เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะการใช้กัญชาและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ (การปรุงยาเฉพาะราย)

รับสมัครจำนวนเพียง 90 ท่าน สิ้นสุดการลงทะเบียน วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รายชื่อจะถูกคัดเลือกให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยประกาศรายชื่อภายในวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565