Chananat Saengarun

สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจ ร่วมวิจัยและพัฒนา สมุนไพรเพื่อการแพทย์แผนไทย เช่น กัญชา กระท่อม ฟ้าทะลายโจร หรือ อื่นๆ

 • by

วันที่ 21 พ.ย. 65 สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจ ร่วมวิจัยและพัฒนา สมุนไพรเพื่อการแพทย์แผนไทย เช่น กัญชา กระท่อม ฟ้าทะลายโจร หรือ อื่นๆ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง บัญชีไลน์ทางการของ “สภาการแพทย์แผนไทย” ได้ที่ LineID : @thaimedcare ผ่านทางเมนู “ขึ้นทะเบียนผู้สนใจการแพทย์แผนไทยเพื่อสังคม”… Read the rest

สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อยกระดับการสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน และ อสม.

 • by

วันที่ 21 พ.ย. 65 สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อยกระดับการสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน และ อสม. โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง บัญชีไลน์ทางการของ “สภาการแพทย์แผนไทย” ได้ที่ LineID : @thaimedcare ผ่านทางเมนู “ขึ้นทะเบียนผู้สนใจการแพทย์แผนไทยเพื่อสังคม”… Read the rest

สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อการชะลอวัยและความงาม

 • by

วันที่ 21 พ.ย. 65 สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อการชะลอวัยและความงาม โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง บัญชีไลน์ทางการของ “สภาการแพทย์แผนไทย” ได้ที่ LineID : @thaimedcare ผ่านทางเมนู “ขึ้นทะเบียนผู้สนใจการแพทย์แผนไทยเพื่อสังคม”… Read the rest

สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อยกระดับอาชีพและรายได้หมอนวดไทย

 • by

วันที่ 21 พ.ย. 65 สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อยกระดับอาชีพและรายได้หมอนวดไทย โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง บัญชีไลน์ทางการของ “สภาการแพทย์แผนไทย” ได้ที่ LineID : @thaimedcare ผ่านทางเมนู “ขึ้นทะเบียนผู้สนใจการแพทย์แผนไทยเพื่อสังคม”… Read the rest

สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว

 • by

วันที่ 21 พ.ย. 65 สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง บัญชีไลน์ทางการของ “สภาการแพทย์แผนไทย” ได้ที่ LineID : @thaimedcare ผ่านทางเมนู “ขึ้นทะเบียนผู้สนใจการแพทย์แผนไทยเพื่อสังคม”

Read the rest

สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อธุรกิจอาหารดูแลสุขภาพ

 • by

วันที่ 21 พ.ย. 65 สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อธุรกิจอาหารดูแลสุขภาพ โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง บัญชีไลน์ทางการของ “สภาการแพทย์แผนไทย” ได้ที่ LineID : @thaimedcare ผ่านทางเมนู “ขึ้นทะเบียนผู้สนใจการแพทย์แผนไทยเพื่อสังคม”

Read the rest

นายกสภาแพทย์แผนไทย จับมือ ประธาน อสม. และผู้นำชุมชนตลาดหัวปลี ลุยนำร่องนโยบายเสริมสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ ด้วยต้นแบบเมืองสมุนไพร สระบุรีโมเดล

 • by

วันที่ 13 พ.ย. 65 พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วย นายปรพล อดิเรกสาร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพเสริมสร้างเศรษฐกิจ มูลนิธิรวมพัฒน์ และคณะฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะหารือ กับ ผู้นำชุมชนตลาดหัวปลี และ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสระบุรี เพื่อหารือแนวทาง และเตรียมพร้อมการขับเคลื่อนการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพื่อยกระดับสมุนไพรและเชื่อมโยงกับตลาดและผู้ซื้อ รวมไปถึงการยกระดับและรับรองทักษะด้านการแพทย์แผนไทยให้กับ สมาชิก อสม. ผ่านระบบไลน์สภาการแพทย์แผนไทย @thaimedcare ตลอดจนขับเคลื่อนและผลักดันระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จนสามารถนำมาใช้เพื่อเสริมสุขภาพ และสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแรงและยั่งยืนให้กับคนไทยทุกคนได้ต่อไป

Read the rest

สภาแพทย์แผนไทย ขอเชิญชวนแพทย์แผนไทยร่วมลงทะเบียนช่วยชาติ ช่วยสังคม ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพผ่านไลน์ @thaimedcare

 • by

วันที่ 1 พ.ย. 65 สภาการแพทย์แผนไทย ได้เปิดตัว ระบบ Line @thaimedcare เพื่อนำร่องการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยออนไลน์ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมายในการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้เพื่อพลิกฟื้น สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ให้กับคนไทยเข้าถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ทั้งนี้ระบบไลน์ @thaimedcare สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายผ่านระบบไลน์ โดยไม่ต้องลงแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม ซึ่งมีบริการที่เป็นประโยชน์ต่างๆ มากมาย ได้แก่ บริการปรึกษาแพทย์แผนไทยออนไลน์ บริการระบบการเรียนออนไลน์ด้วยหลักสูตรมากมายฟรีกับระบบที่มีมาตรฐานของกระทรวงอุดมศึกษา บริการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาต การรับรอง ตำรับยา ที่ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถใช้ได้ผลอย่างแท้จริง บริการอาสาสมัครหมอสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนบริการระหว่างกัน พร้อมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์และรางวัลจากระบบตามที่กำหนด อีกทั้งบริการอื่นๆที่จะช่วยสร้างประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยอีกมากมาย ที่จะทะยอยเปิดให้บริการเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยทุกท่านเข้าร่วมลงทะเบียนให้คำปรึกษาด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อให้คนไทยได้รับโอกาสพลิกฟื้นสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยร่วมกัน ผ่าน ไลน์ @thaimedcare หรือ https://lin.ee/oT7LX3R

Read the rest

ข่าวการประชุมสภาการแพทย์แผนไทย  ครั้งที่ 7/2565 (30 ก.ย. 2565)

🎯สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 7/2565  » วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565

🔹 พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์คุณธรรม อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เร่งดำเนินงานภารกิจของสภาการแพทย์แผนไทยให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีสรุปสาระสำคัญดังนี้

 1. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ โรงเรียนไทยสปาบูรพา จังหวัดตราด ให้การรับรองการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการต่ออายุรับรองสถาบันหรือสถานพยาบาลฯ ด้านเวชกรรมไทย ด้านเภสัชกรรมไทย ด้านการนวดไทย ด้านการผดุงครรภ์ไทย และให้การรับรองผู้ช่วยการแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง 
 2. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ ให้การรับรองการหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 3. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ ให้การรับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นสถาบันซึ่งเป็นตัวแทนในการจัดทำกำหนดมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย (มคอ.1) และแต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและกำหนดมาตรฐานหลักสูตรฯสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทย เพื่อการรับรองจากสภาการแพทย์แผนไทย            
 4. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยแบบและประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ฉบับที่ …. พ.ศ. ….  โดยได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ เพื่อให้สมาชิกสามารถขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตได้ทุกสาขาที่ผ่านการประเมินหรือสอบผ่านความรู้ในวิชาชีพ ตลอดจนปรับเปลี่ยนขั้นตอนในการส่งมอบใบอนุญาตให้แก่สมาชิกที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
 5. คณะกรรมการสภาฯ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมอื่นในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ …
Read the rest

นายกสภาการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วยผู้อำนวยการมูลนิธิรวมพัฒน์ ได้นำคณะเข้าร่วมหารือในรายละเอียดความร่วมมือกับทูตพาณิชย์ออสเตรีย ประจำประเทศไทย

วันที่ 28 ก.ย. 65 ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย พร้อมกับ นายธนภัทร บัวลอย ผู้อำนวยการมูลนิธิรวมพัฒน์ ได้นำคณะเข้าร่วมหารือในรายละเอียดความร่วมมือต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้า กับ Dr.Georg Weingartner ทูตพาณิชย์ออสเตรีย ประจำประเทศไทย ณ แผนกพาณิชย์ สถานทูตออสเตรีย

ในการนี้ทางคณะได้รับการต้อนรับและความร่วมมือจากทางออสเตรียเป็นอย่างดี พร้อมได้รับข้อมูลถึงความต้องการบุคลากรด้านนวดไทยในออสเตรียและยุโรป รวมถึงประเด็นห่วงใยจากสถานการณ์การขาดแคลนบุคลากรด้านนวดไทยที่ถูกกฎหมายทั้งในออสเตรียและประเทศอื่นๆในยุโรป อันทำให้ปัจจุบันบุคลากรด้านนวดไทยที่อยู่ในออสเตรียและยุโรปในปัจจุบัน มักไม่ใช่และไม่ใช้คนไทย ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพและความยอมรับมาตรฐานของวิชาชีพนวดไทยในระดับโลกต่อเนื่องไปยังอนาคตอีกเป็นอย่างมาก อีกทั้งร้านนวดไทยหลายแห่งในออสเตรียก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบถึงมาตรฐานว่าเหมาะสมกับวิชาชีพนวดไทยจริงหรือไม่

จึงได้ร่วมกันกำหนดแผนงานขับเคลื่อนออกเป็น 3 ระยะร่วมกัน ได้แก่ ระยะที่ 1 หารือกับตัวแทนผู้ประกอบร้านนวดไทยของออสเตรียที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงจากชาวออสเตรีย เพื่อรับทราบปัญหาและร่วมกันสร้างต้นแบบที่เหมาะสม ระยะที่ 2 จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือนวดไทยและฝึกอบรมให้กับบุคลากรที่อยู่ในออสเตรียและยุโรปเพื่อทำให้มีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมายของออสเตรีย ระยะที่ 3 ร่วมกันยกระดับความร่วมมือระหว่างรัฐและกำหนดมาตรฐานในการดำเนินการนำเข้าบุคลากรด้านนวดไทยไปสู่ประเทศออสเตรียซึ่งเป็นประเทศสมาชิกเชงเกนอันจะเป็นประตูสู่ยุโรปซึ่งเป็นตลาดงานมูลค่าสูงของโลกต่อไป

Read the rest