Skip to content

Chananat Saengarun

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 38 /2566 เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยจากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ประจำปี 2566

Read the rest

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 37 /2566 เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ภาคทฤษฎี ประจำปี 2566

Read the rest

สภาการแพทย์แผนไทย เตรียมแก้ปัญหา “ขาดหมอ” เร่งพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย เพื่อเพิ่มปริมาณบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบสาธารณสุขด้านการแพทย์

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ได้มีการเผยแพร่ ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 10/2566 เรื่อง การควบคุมหลักสูตรฝึกอบรมด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต โดย พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไปสนใจขึ้นทะเบียน ศึกษารายละเอียด หรือติดตามข้อมูลข่าวสารจากสภาการแพทย์แผนไทยได้ทาง https://thaimed.or.th หรือ Line: @thaimedcare หรือ https://lin.ee/oT7LX3R

ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 11/2566

Read the rest

นายกฯ แผนไทย กำหนดชัด!! กัญชาทางการแพทย์ต้องใช้โดยแพทย์เท่านั้น!! ผู้ใดแอบอ้างโทษสูงสุดจำคุกสามปีปรับหกหมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ พร้อมแจ้งเวียนเจ้าพนักงานทั่วประเทศ

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ได้มีการเผยแพร่ ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 4/2566 เรื่อง การควบคุมการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต โดย พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไปสนใจขึ้นทะเบียน ศึกษารายละเอียด หรือติดตามข้อมูลข่าวสารจากสภาการแพทย์แผนไทยได้ทาง https://thaimed.or.th หรือ Line: @thaimedcare หรือ https://lin.ee/oT7LX3R

ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 5/2566

ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 6/2566

ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 7/2566

ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 8/2566

ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 9/2566

Read the rest

สภาการแพทย์แผนไทยเร่งพัฒนามาตรฐานยกระดับ “หมอนวด” เข้าสู้ด้านการแพทย์

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ได้มีการเผยแพร่ ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง การควบคุมหลักสูตรฝึกอบรมด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต โดย พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไปสนใจขึ้นทะเบียนฯ ศึกษารายละเอียด หรือติดตามข้อมูลข่าวสารจากสภาการแพทย์แผนไทยได้ทาง https://thaimed.or.th หรือ Line: @thaimedcare หรือ https://lin.ee/oT7LX3R

ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 2/2566

ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ 3/2566

Read the rest