Skip to content

Natthapong Lanluer

วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ที่ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จ.นนทบุรี การอบรมครูแพทย์แผนไทยรุ่นที่1/2566 กับการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเป็นผู้ให้และผู้รับ” โดย ดร.ดรัณ เตชะโสภณวณิช (ประธานสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ) และ การบรรยายหัวข้อเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจความเป็นครู” โดย พลโทวุฒิไชย อิศระ (เจ้ากรมแพทย์ทหารบก)

ในช่วงเช้าพบกับการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเป็นผู้ให้และผู้รับ” โดย ดร.ดรัณ เตชะโสภณวณิช (ประธานสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมค้นพบคุณค่าและเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต เข้าถึงสัจธรรมของความจริงว่าทำไมถึงต้องคิดดี พูดดี ทำดี พัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถ คิด พูด ทำ ทน ทะลุกรอบมากกว่าที่เคยทำได้

ในช่วงบ่ายพบกับการบรรยายหัวข้อเรื่อง “การสร้างแรงบันดาลใจความเป็นครู” โดย พลโทวุฒิไชย อิศระ (เจ้ากรมแพทย์ทหารบก) การสร้างแรงบันดาลใจในตัวเอง คุณค่าของแพทย์แผนไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นแพทย์แผนไทย และการดำรงตนในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย “ความเป็นครูไม่มีวันหยุดนิ่งเหมือนความเป็นหมอ”

ทั้งนี้ ท่านได้มอบหนังสือมาแจกให้กับผู้เข้าอบรม “เรื่องของโควิดและวัคซีน”… Read the rest

วันที่ 18 มกราคม 2566 ที่ โรงแรมนนทบุรี พาเลซ จ.นนทบุรี การอบรมครูแพทย์แผนไทยรุ่นที่1/2566 ซึ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรมของผู้เป็นแพทย์แผนไทย การเสวนาเรื่อง แนวทางพัฒนาการแพทย์แผนไทยเพื่อรับใช้สังคม โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน) นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม) และนางสาวสุพจนี ชุติดำรง (ผู้อำนวยการส่วนประสานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

ซึ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรมของผู้เป็นแพทย์แผนไทย การเสวนาเรื่อง แนวทางพัฒนาการแพทย์แผนไทยเพื่อรับใช้สังคม โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี (ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน) นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม) และนางสาวสุพจนี ชุติดำรง (ผู้อำนวยการส่วนประสานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) ให้แก่บุคลากรแพทย์แผนไทยในโครงการอบรมหลักสูตรครูแพทย์แผนไทย… Read the rest

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย ที่ 2/2566 เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการอบรมครูแพทย์แผนไทย(ต่ออายุหนังสือสำคัญแสดงการเป็นครูแพทย์แผนไทย) ประจำปี 2565

——————————————————————————————————————————————-

1. ตรวจสอบรายชื่อและจดจำหมายเลขลำดับ ของท่าน ที่นี่ ——-ตรวจสอบรายชื่อ

2. คลิ๊กที่ลิ๊งดาวน์โหลดใบประกาศ ด้านหลังรายชื่อของท่าน

3. เลือกใบประกาศที่ตรงกับลำดับของท่าน จากนั้นคลิ๊กปุ่มดาวน์โหลดเพื่อบันทึกลงบนอุปกรณ์ของท่าน

การปริ้นใบประกาศนียบัตร แนะนำให้ปริ้นสีและใช้กระดาษการ์ด ขนาด A4 สีขาว ความหนาไม่น้อยกว่า 180 แกรม

หมายเหตุ : – รายชื่ออาจไม่ได้เรียงลำดับตามตัวอักษร โปรดตรวจสอบให้ถี่ถ้วน

                – สามารถใช้ฟังชั่นค้นหารายชื่อได้ โดยการกด Ctrl+F ในไฟล์… Read the rest