Skip to content

ข่าว/ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานการแพทย์แผนไทยด้านการบริการดูแลสุขภาพ (ภาคทฤษฎี)

ผลการลงทะเบียน

ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ถึง 29 กันยายน 2566

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีไลน์ทางการ “สภาการแพทย์แผนไทย”

Line ID : @thaimedcare หรือ

คลิ๊ก https://lin.ee/oT7LX3RRead the rest

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมผู้ตรวจมาตรฐานการแพทย์แผนไทย (ภาคทฤษฎี) พร้อมรับสิทธิเข้าร่วมงานเสวนา The Future of Thai Medical Lunch Talk กับ นายกสภาการแพทย์แผนไทย และเปิดโมเดลต้นแบบ Thai Medical Wellness Hotel เพื่อพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผนไทย ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพมหานคร วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 11:30 – 14:30 น. (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สำหรับผู้ได้รับการประกาศรายชื่อ สามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนา The Future of Thai Medical Lunch Talk กับ นายกสภาการแพทย์แผนไทย และเปิดโมเดลต้นแบบ Thai Medical Wellness Hotel เพื่อพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผนไทย ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น วันที่ 28 ตุลาคม 2566 เวลา 11:30 – 14:30 น. ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อ เท่านั้น !!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีไลน์ทางการ “สภาการแพทย์แผนไทย”

Line ID : @thaimedcare

หรือ คลิ๊ก https://lin.ee/oT7LX3RRead the rest

ข้อบังคับสภาฯ การศึกษาต่อเนื่องของการแพทย์แผนไทยฯ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 7 สิงหาคม 2566

 ▶️ ดาวน์โหลดข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การศึกษาต่อเนื่องของการแพทย์แผนไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ได้ที่

คำสั่งสภาการแพทย์แผนไทย ที่ 49/2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและส่งเสริมการศึกษาวิจัยต่อเนื่อง ตามมาตรา 12(2) ก

▶️ ดาวน์โหลด คำสั่งสภาการแพทย์แผนไทย ที่ 49/2565 ได้ที่

 📌 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ระบบไลน์ทางการ “สภาการแพทย์แผนไทย”

ID LINE : thaimedcare หรือ คลิ๊กที่ https://lin.ee/oT7LX3RRead the rest

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศข้อกำหนดคุมหลักสูตรฝึกอบรมด้วยกรรมวิธีการแพทย์ฯ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๖ ถึง ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๖ เรื่อง ข้อกำหนดการควบคุมหลักสูตรฝึกอบรมด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ข้อกำหนดการควบคุมหลักสูตรฝึกอบรมด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนและให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมด้วยกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๖

บุคคลทั่วไปสนใจขึ้นทะเบียน ศึกษารายละเอียด หรือติดตามข้อมูลข่าวสารจากสภาการแพทย์แผนไทยได้ทาง https://thaimed.v2vservice.com หรือ ติดต่อสอบถามการขึ้นทะเบียนและให้การรับรองมาตรฐานฯ
ได้ที่บัญชีทางการ Line ID: @thaimedcare หรือ คลิ๊ก  https://lin.ee/oT7LX3RRead the rest

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศข้อกำหนดคุมกัญชาทางการแพทย์ฯ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๔/๒๕๖๖ ถึง ฉบับที่ ๙/๒๕๖๖ เรื่อง ข้อกำหนดการควบคุมการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ข้อกำหนดการควบคุมการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ข้อกำหนดทะเบียนรายชื่อและหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทยโดยผู้ที่ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนและให้การรับรองมาตรฐาน
ผู้ให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนและให้การรับรองมาตรฐาน
สถานบริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนและให้การรับรองมาตรฐาน
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนและให้การรับรองมาตรฐาน
ผู้ปลูกกัญชาให้แพทย์แผนไทยใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๖

บุคคลทั่วไปสนใจขึ้นทะเบียน ศึกษารายละเอียด หรือติดตามข้อมูลข่าวสารจากสภาการแพทย์แผนไทยได้ทาง https://thaimed.v2vservice.com หรือ ติดต่อสอบถามการขึ้นทะเบียนและให้การรับรองมาตรฐานฯ
ได้ที่บัญชีทางการ Line ID: @thaimedcare หรือ คลิ๊ก https://lin.ee/oT7LX3R

Read the rest

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศข้อกำหนดคุมหัตถการนวดไทย ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ ข้อกำหนดสภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖ ถึง ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖ เรื่อง ข้อกำหนดการควบคุมการให้บริการหัตถการการนวดไทยในระบบบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ข้อกำหนดการควบคุมการให้บริการหัตถการการนวดไทยในระบบบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนและให้การรับรองมาตรฐานผู้ให้บริการหัตถการนวดไทย พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนและให้การรับรองมาตรฐานสถานบริการหัตถการนวดไทย พ.ศ. ๒๕๖๖

บุคคลทั่วไปสนใจขึ้นทะเบียน ศึกษารายละเอียด หรือติดตามข้อมูลข่าวสารจากสภาการแพทย์แผนไทยได้ทาง https://thaimed.v2vservice.com หรือ ติดต่อสอบถามการขึ้นทะเบียนและให้การรับรองมาตรฐานฯ
ได้ที่บัญชีทางการ Line ID: @thaimedcare หรือ คลิ๊ก https://lin.ee/oT7LX3R

Read the rest

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) ที่ 71/2566เรื่อง ผลการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี 2566

หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อตรวจผลการสอบขั้นตอนที่3 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ดังนี้>>

Read the rest