Skip to content

รับสมัครงาน

ประกาศ การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการเเพทย์แผนไทย (นิติกร)

  • by

ประกาศสำนักงานสภาการเเพทย์แผนไทย เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการเเพทย์แผนไทย (นิติกร)

รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

Read the rest

ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่องผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย ตามที่สภาการแพทย์แผนไทยได้ดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง

Read the rest

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย ตามระเบียบสภาการแพทย์แผนไทยตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง และ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง

Read the rest

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย

ประกาศสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย
ด้วยสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทยมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย
รายละเอียดตามเอกสารไฟล์แนบด้านล่าง

Read the rest