Skip to content

ไม่มีหมวดหมู่

นายกสภาแพทย์แผนไทย เร่งหารือ สวทช. กำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุมเข้ม คุณภาพกัญชาทางการแพทย์แผนไทยทั้งระบบ

วันที่ 7 ธ.ค. 65 พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย นำคณะทำงาน เข้าหารือ ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยและผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถึงแนวทางการพัฒนากัญชาทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์ตามอนุสัญญาเดี่ยว อันเป็นข้อตกลงตามกฎหมายโลก ซึ่งกำหนดขอบเขตการใช้กัญชาได้ภายใต้การดำเนินการทางการแพทย์และการวิจัย

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือครอบคลุมไปถึงการกำหนดและควบคุมมาตรฐานของกรรมวิธีและบุคลากรในระบบ ตลอดจนกระบวนการรายงานผลทั้งระบบ ตั้งแต่มาตรฐานของฟาร์มที่ปลูก มาตรฐานของฝีมือผู้ปลูกและผู้ปรุงยา การสกัดสารสำคัญจากกัญชา รวมไปถึงเกณฑ์การใช้กัญชาตามกรรมวิธีการรักษาผู้ป่วยในแต่ละโรค เพื่อให้เกิดการควบคุมการใช้กัญชาเพื่อพัฒนากัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทั้งระบบอย่างแท้จริง

Read the rest

ด่วน!!! รัฐประกาศ เตือนภัย “ประชาชน” ถึงการแอบอ้างการใช้กัญชาทางการแพทย์

วันที่ 2 ธ.ค. 65 สภาการแพทย์แผนไทย ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านบัญชีไลน์ทางการ เพื่อเตือนภัย แก่ประชาชนโดยทั่วไป เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากถึงการจำหน่ายกัญชาโดยแอบอ้างว่าใช้ในทางการแพทย์แผนไทย แต่ผู้จำหน่ายมิได้มีใบอนุญาต หรือ ปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาการแพทย์แผนไทยแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ระวางโทษตามกฎหมาย พรบ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ มีระวางโทษสูงสุด จำคุกสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ โดยผู้พบเห็นการจำหน่ายหรือใช้กัญชา ซึ่งแอบอ้างการแพทย์แผนไทย โดยไม่ได้รับอนุญาต จาก สภาการแพทย์แผนไทย สามารถแจ้งได้ทาง บัญชีไลน์ @thaimedcare… Read the rest

สภาการแพทย์แผนไทย สำรวจความเห็นเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์ แนวทางส่งเสริมและควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

  • by

วันที่ 29 พ.ย. 65 สภาการแพทย์แผนไทย ได้เผยแพร่แบบสำรวจความเห็นเพื่อกำหนด แนวทางการส่งเสริมและควบคุม “การใช้กัญชาในทางการแพทย์แผนไทย” โดยผู้สนใจสามารถร่วมตอบแบบสำรวจฯ ได้ทาง : https://forms.gle/VyEMYjreNdoivvXZ6

Read the rest

สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อยกระดับการสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน และ อสม.

  • by

วันที่ 21 พ.ย. 65 สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อยกระดับการสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน และ อสม. โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง บัญชีไลน์ทางการของ “สภาการแพทย์แผนไทย” ได้ที่ LineID : @thaimedcare ผ่านทางเมนู “ขึ้นทะเบียนผู้สนใจการแพทย์แผนไทยเพื่อสังคม”… Read the rest

สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อการชะลอวัยและความงาม

  • by

วันที่ 21 พ.ย. 65 สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อการชะลอวัยและความงาม โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง บัญชีไลน์ทางการของ “สภาการแพทย์แผนไทย” ได้ที่ LineID : @thaimedcare ผ่านทางเมนู “ขึ้นทะเบียนผู้สนใจการแพทย์แผนไทยเพื่อสังคม”… Read the rest

สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อยกระดับอาชีพและรายได้หมอนวดไทย

  • by

วันที่ 21 พ.ย. 65 สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อยกระดับอาชีพและรายได้หมอนวดไทย โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง บัญชีไลน์ทางการของ “สภาการแพทย์แผนไทย” ได้ที่ LineID : @thaimedcare ผ่านทางเมนู “ขึ้นทะเบียนผู้สนใจการแพทย์แผนไทยเพื่อสังคม”… Read the rest

สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว

  • by

วันที่ 21 พ.ย. 65 สภาการแพทย์แผนไทย เปิดขึ้นทะเบียนผู้สนใจพัฒนา การแพทย์แผนไทย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง บัญชีไลน์ทางการของ “สภาการแพทย์แผนไทย” ได้ที่ LineID : @thaimedcare ผ่านทางเมนู “ขึ้นทะเบียนผู้สนใจการแพทย์แผนไทยเพื่อสังคม”

Read the rest

นายกสภาแพทย์แผนไทย จับมือ ประธาน อสม. และผู้นำชุมชนตลาดหัวปลี ลุยนำร่องนโยบายเสริมสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจ ด้วยต้นแบบเมืองสมุนไพร สระบุรีโมเดล

  • by

วันที่ 13 พ.ย. 65 พท.ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วย นายปรพล อดิเรกสาร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพเสริมสร้างเศรษฐกิจ มูลนิธิรวมพัฒน์ และคณะฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะหารือ กับ ผู้นำชุมชนตลาดหัวปลี และ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดสระบุรี เพื่อหารือแนวทาง และเตรียมพร้อมการขับเคลื่อนการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพื่อยกระดับสมุนไพรและเชื่อมโยงกับตลาดและผู้ซื้อ รวมไปถึงการยกระดับและรับรองทักษะด้านการแพทย์แผนไทยให้กับ สมาชิก อสม. ผ่านระบบไลน์สภาการแพทย์แผนไทย @thaimedcare ตลอดจนขับเคลื่อนและผลักดันระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จนสามารถนำมาใช้เพื่อเสริมสุขภาพ และสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแรงและยั่งยืนให้กับคนไทยทุกคนได้ต่อไป

Read the rest

? ข่าวประชาสัมพันธ์การสอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย (ก) ภาคปฏิบัติ ปี 2565

  • by

🎯วิชาสอบ เวลารายงานตัว เวลาเข้าสอบ และระเบียบปฏิบัติการแต่งกายของผู้เข้าสอบ
» ในวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก กรุงเทพมหานคร

⭐️ วิชาสอบ “การนวดไทย”
เวลารายงานตัว 07.45 – 08.15 น. /เวลาสอบ 08.30 – 09.30 น.

⭐️ วิชาสอบ “เภสัชกรรมไทย”
เวลารายงานตัว 09.30 – 10.00 น. /เวลาสอบ 10.30 – 11.30 น.

⭐️ วิชาสอบ “เวชกรรมไทย”
เวลารายงานตัว 12.15 – 12.45 น. /เวลาสอบ 13.00 – 14.00 น.

⭐️ วิชาสอบ “การผดุงครรภ์ไทย”
เวลารายงานตัว 14.00 – 14.30 น. /เวลาสอบ 15.00 – 16.00 น.

🎯การแต่งกายผู้เข้าสอบภาคปฏิบัติ [ชาย/หญิง/มุสลิม/นักบวช]

👨🏻‍⚕️ผู้ชายใส่เสื้อกาวน์สีขาวแขนสั้น เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น หรือเสื้อยืดคอโปโลสีขาว กางเกงสแล็คชายขายาวสีดำหรือสีกรมท่า ไม่รัดรูป หรือกางเกงวอร์มขายาวสีดำหรือสีกรมท่า สวมรองคัทชูเท้าคัทชูหุ้มส้นหรือรองเท้าหุ้มส้นผ้าใบสีขาวหรือสีดำ (ไม่สวมรองเท้าแตะ)

🧑🏻‍⚕ผู้หญิงใส่เสื้อกาวน์สีขาวแขนสั้น / เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น หรือเสื้อคอโปโลสีขาว สวมกระโปรงคลุมเข่า หรือกางเกงสแล็คหญิงขายาวสีดำหรือสีกรมท่า ไม่รัดรูป หรือกางเกงวอร์มขายาวสีดำหรือสีกรมท่า สวมรองเท้าคัทชูหุ้มส้นหรือรองเท้าหุ้มส้นผ้าใบสีขาวหรือสีดำ (ไม่สวมรองเท้าแตะ)

🧕🏻การแต่งกายของมุสลิม เสื้อกาวน์แขนสั้นหรือแขนยาว ผู้หญิงให้สวมฮิญาบสีดำหรือสีขาว กางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าสุภาพ ไม่รัดรูป

Read the rest