Skip to content

ไม่มีหมวดหมู่

สภาแพทย์แผนไทย ขอเชิญชวนแพทย์แผนไทยร่วมลงทะเบียนช่วยชาติ ช่วยสังคม ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพผ่านไลน์ @thaimedcare

  • by

วันที่ 1 พ.ย. 65 สภาการแพทย์แผนไทย ได้เปิดตัว ระบบ Line @thaimedcare เพื่อนำร่องการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยออนไลน์ในทุกมิติ โดยมีเป้าหมายในการนำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้เพื่อพลิกฟื้น สุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ให้กับคนไทยเข้าถึงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้ง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ทั้งนี้ระบบไลน์ @thaimedcare สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายผ่านระบบไลน์ โดยไม่ต้องลงแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม ซึ่งมีบริการที่เป็นประโยชน์ต่างๆ มากมาย ได้แก่ บริการปรึกษาแพทย์แผนไทยออนไลน์ บริการระบบการเรียนออนไลน์ด้วยหลักสูตรมากมายฟรีกับระบบที่มีมาตรฐานของกระทรวงอุดมศึกษา บริการตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาต การรับรอง ตำรับยา ที่ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถใช้ได้ผลอย่างแท้จริง บริการอาสาสมัครหมอสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนบริการระหว่างกัน พร้อมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับสิทธิประโยชน์และรางวัลจากระบบตามที่กำหนด อีกทั้งบริการอื่นๆที่จะช่วยสร้างประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยอีกมากมาย ที่จะทะยอยเปิดให้บริการเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

จึงขอเชิญชวนสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยทุกท่านเข้าร่วมลงทะเบียนให้คำปรึกษาด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อให้คนไทยได้รับโอกาสพลิกฟื้นสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ด้วยองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยร่วมกัน ผ่าน ไลน์ @thaimedcare หรือ https://lin.ee/oT7LX3R

Read the rest

สภาแพทย์แผนไทย จับมือ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. เปิดโมเดลสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วย “หมอสังคม”ผ่านไลน์ “@socialdoctor” มุ่งรวมพลังคนดี สร้างวิธีรักษาสังคมไปด้วยกัน

วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สวทช. ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย และคณะทำงาน เพื่อร่วมกันหารือถึงรูปแบบการแก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบันด้วยมิติใหม่ โดยนำวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มายกระดับศาสตร์การแพทย์แผนไทย ให้มีมาตรฐานทั้งคุณภาพและบริการ โดยเน้นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ถ่ายทอดหรือพัฒนาสืบต่อกันมา ตามตําราการแพทย์แผนไทยหรือจากสถานศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ให้เป็นที่ยอมรับ โดย อาศัยองค์ความรู้ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การผดุงครรภ์ไทย การนวดไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย และการฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ พืชสมุนไพร เป็นต้น


ผศ.ดร.วีรชัย กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็นระบบนิเวศน์ในการสร้างนวัตกรรมที่สำคัญ มีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐาน องค์ความรู้ บุคลากรวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินค้านวัตกรรมและการบริการ และมีเครือข่ายอุทยานวิทยศาสตร์ภูมิภาคอยู่ทั่วประเทศ ตนจึงอยากให้องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาใช้ประโยชน์อุทยานวิทยศาสตร์ในวงกว้าง จึงได้เชิญท่านนายกสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลการให้บริการด้านสุขภาพของประชาชนด้วยภูมิปัญญาไทย ที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่รอดพ้นวิกฤติโรคระบาดได้ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อหารือต่อยอดโดยการวางระบบมาตรฐานคุณภาพ เพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่จากฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่จำเป็น”


ดร.ชนิญญา กล่าวว่า “ด้วยองค์ความรู้ของศาสตร์การแพทย์แผนไทย อันเป็นศาสตร์เพื่อการดูแลชีวิตคนไทยแบบองค์รวม ได้แก่ กาย ใจ/อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ จากฐานทรัพยากรที่มีในประเทศ ซึ่งได้สืบต่อกันมาอย่างยาวนานจนตกผลึกเป็นภูมิปัญญาของชาติ ย่อมหมายถึงศาสตร์ดังกล่าวย่อมมีพื้นฐานและสามารถใช้ดูแลชีวิตคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทรัพยากรใกล้ตัวที่คนไทยทุกคนสามารถผลิตได้ ครอบครองได้ หากสามารถนำเอา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาต่อยอดภูมิปัญญา เพื่อทำการขยายผล และปรับแปลงให้ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เมื่อถูกนำไปใช้แก้ปัญหาให้กับคนไทยได้มากขึ้น ย่อมหมายถึงการสร้างระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศ ด้วยทรัพยากรที่คนไทยทุกคนสามารถสร้างเองได้ ครอบครองได้ อันจะช่วยสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจของไทยที่เข้มแข็งได้ โดยตนอยากจะหาจุดเริ่มต้นง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ คือ เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมเป็นสมาชิกในระบบ“หมอสังคม”ผ่านบัญชีไลน์ @socialdoctor ซึ่งจะมีระบบเชื่อมโยงผู้คน สร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการช่วยกันแก้ไขปัญหาระหว่างกันเอง … Read the rest

ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME ฝ่าฟันวิกฤตโควิค – 19

สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME ฝ่าฟันวิกฤตโควิด – 19

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่​ : คุณสุทธิยา ไชยศร (บิว) 092 223 4143​ และ คุณจารุวรรณ ชื่นชม (อร) 082 450 2634 ​ ​
แฟกซ์ : 02 564 2737​ E-mail : [email protected]​ … Read the rest