Skip to content

ครูผู้ช่วย

รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง)

รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (372 ชั่วโมง)… Read the rest

รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง)

รายชื่อสถาบันหรือสถานพยาบาลซึ่งได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง)… Read the rest