สถาบันผ่านการรับรอง ตามมาตรา 12(2)(ข)

  • by
  • Version
  • Download 1306
  • File Size 148.78 KB
  • File Count 1
  • Create Date เมษายน 29 , 2563
  • Last Updated พฤษภาคม 11 , 2021

สถาบันผ่านการรับรอง ตามมาตรา 12(2)(ข)

รายชื่อสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทย ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖