ประกาศฉบับที่ ๔๑/๒๕๖๑ เรื่องรับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย วิชา วัน เวลา เเละสถานที่สอบ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) ภาคปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๔๑/๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย วิชา วัน เวลา เเละ สถานที่สอบ ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการเเพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ ภาคปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ตามเอกสารแนบนี้

ประกาศฉบับที่ 41 (ภาคปฏิบัติ)

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 318
    Shares