ประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรสมาชิกสภาฯ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับบัตรสมาชิกสภาฯ ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2561

ตามเอกสารแนบนี้

บัตรสมาชิกสภาฯที่ดำเนินการจัดส่งไปรษณีย์

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน