ประกาศรับสมัครสอบความรู้ ตามมาตรา 12(2)(ก) ภาคทฤษฏี ครั้งที่ 1/2558

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2556ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2558

PDF ICon

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน