ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อร่าง พรบ. กฎหมาย พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ….

 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ๕๒๐๙
อาคารสัมมนา ๑ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรุงเทพมหานคร

พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ…

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 44
    Shares