แถลงการณ์สภาการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑

เนื่องในขณะนี้ได้มีการประกาศใช้ (ร่าง) พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์โดยแพทย์แผนไทย สภาการแพทย์แผนไทยจึงขอแจ้งการดำเนินการที่ผ่านมาให้สมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยทราบ ดังนี้

ตามเอกสารแนบ

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 448
    Shares