ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพสภาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบความรู้ในวิชาการแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อสิทธิเข้าสอบขั้นตอนที่ 3 ในการสอบครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 รหัสการสอบ 2563-1

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน