ประกาศรายชื่อผู้ที่สามารถติดต่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตร12(2)(ก) ปี2558 [6.9.59] รอบ2

 เวชกรรมไทย (ก) ปี 2558

 เภสัชกรรมไทย (ก) ปี2558

 นวดไทย (ก) ปี2558

 ผดุงครรภ์ไทย (ก) ปี2558

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน