รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๕(๕) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดไฟล์ >>> ประกาศรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง

 

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน