ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา (๑๒) (๒) (ข)

ประกาศอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา (๑๒) (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๑ และ ขั้นตอนที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารที่ 1..ประกาศฉบับที่ 4.61 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารที่ 2..เวชกรรมไทย (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารที่ 3…เภสัชกรรมไทย (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารที่ 4…การผดุงครรภ์ไทย (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารที่ 5…การนวดไทย (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารที่ 6…พื้นฐานวิชาชีพและกฎหมายฯ (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารที่ 7..ระเบียบปฏิบัติในการสอบ(ข)

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 188
    Shares