ประกาศ ฉบับที่ 6/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา 12(2)(ก) ภาคปฏิบัติ ประจำปี 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ : ประกาศจัดสอบ ก ปฏิบัติ ปี 60
ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ 1 วิชาเวชกรรมไทย
ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ 2 วิชาเภสัชกรรมไทย
ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ 3 วิชาการผดุงครรภ์ไทย
ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ 4 วิชาการนวดไทย
ดาวน์โหลดไฟล์ : เอกสารแนบ 5 วิชาการนวดไทย(ผู้พิการทางสายตา)

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 2
    Shares