ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาฯ

ประกาศสภาการแพทย์แผนไทย เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย  ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖๐ และเรื่อง ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๔ ตำแหน่ง

คณะกรรมการ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สภาการแพทย์แผนไทย ในตำแหน่งดังกล่าว ตาม วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 ดาวน์โหลดไฟล์ :   29-01-2561ประกาศการรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน