ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทยฉบับที่๒๒/๒๕๕๗

ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย
ฉบับที่  ๐๒๒ /๒๕๕๗ เรื่อง ผลการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย ตามมาตรา (๑๒)(๒)(ก)
แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ (ภาคปฏิบัติ) ประจำปี ๒๕๕๗

เอกสารดาวน์โหลด

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน