ประกาศ ฉบับที่ 10/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา 12 (2) (ข)

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข)

ขั้นตอนที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพแผนไทยฯ

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารแนบ 1 วิชาเวชกรรมไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารแนบ 2 วิชาการนวดไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารแนบ 3 วิชาการผดุงครรภ์ไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารแนบ 4 วิชาเภสัชกรรมไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ (แผนที่ ม.รังสิต)  MAP_RSU-2017

 

 

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 182
    Shares