ประกาศ ฉบับที่ 11/2561 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา 12(2) (ข) ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 2/2560(เพิ่มเติม)

ประกาศคณะอนุกรรมการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข) ขั้นตอนที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดไฟล์ รายชื่อผุ้มีสิทธิสอบวิชาชีพตามมาตรา ๑๒(๒)(ข)

ดาวน์โหลดไฟล์ รายชื่อประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม)

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 37
    Shares