ประกาศ ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข) ขั้นตอนที่ ๑-๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประกาศคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒(๒)(ข) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพฯ

เอกสารแนบ 1 – วิชาพื้นฐานกฎหมายฯ

เอกสารแนบ 2 – วิชาเวชกรรมไทย

เอกสารแนบ 3 – วิชาการผดุงครรภ์ไทย

เอกสารแนบ 4 – วิชาเภสัชกรรมไทย

เอกสารแนบ 5 – วิชาการนวดไทย

 

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 191
    Shares