ประกาศรายชื่อการจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเเละหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อการจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเเละหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ในวันที่11-12 กรกฎาคม 2561 ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2561
ดังเอกสารแนบนี้

วันที่11-07-61 ใบวิชาชีพ

วันที่12-07-61 ใบวิชาชีพ

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 33
    Shares