ประกาศฉบับที่ ๓๓/๒๕๖๑ เรื่องรายชื่อผู้สมัครที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมในการสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพฯ ตามมาตรา ๑๒(๒)(ก) ภาคทฤษฎี ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๓๓/๒๕๖๑ เรื่องผู้สมัครที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมในการสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) เเห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๕๖ ภาคทฤษฎี ประจำปี ๒๕๖๑

ตามเอกสารเเนบ ดังนี้

ประกาศฉบับที่ 33

เอกสารเเนบ 1  วิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ

เอกสารเเนบ 2  วิชาการผดุงครรภ์ไทย

เอกสารเเนบ 3  วิชาการนวดไทย

เอกสารเเนบ 4  วิชาเวชกรรมไทย1-2

เอกสารเเนบ 5 วิชาเภสัชกรรมไทย

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 58
    Shares