รายชื่อสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญา สาขาการแพทย์แผนไทย ที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดไฟล์  สถาบันระดับปริญญาตรีฯ (ประเภท ข) ที่สภารับรอง

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน