เรื่อง บัตรสมาชิก

อ่านคำถามและคำตอบเรื่องบัตรสมาชิกด้านล่าง หากคำถามและคำตอบไม่ใช่ที่ท่านต้องการ กรุณาส่งข้อความคำถามมาถึงเราอีกครั้ง

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ทุกด้าน)
 • ภาพถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ยศ คำนำหน้า (ถ้ามี)

* เซ็นสำเนาถูกต้องทุกใบ

ให้ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ได้ที่ 02-580 1157-8 ต่อ 16 หรือทาง Line หรือ Facebook

ทางสำนักงานกำลังปรับปรุงระบบเครื่องทำบัตร หากเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการพิมพ์บัตรและจัดส่งให้ตามที่อยู่.

 • มารับด้วยตนเองที่สภาการแพทย์แผนไทย ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • ประสงค์ให้สภาจัดส่งทางไปรษณีย์ เสียค่าใช้จ่าย 100 บาท โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบชำระเงินหน้าเว็บไซต์

โอนเงินเข้า บัญชีสภาการแพทย์แผนไทย ธนาคารกรุงไทย 142-0-17538-6 เสร็จแล้วแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

มาที่ E-mail : [email protected]

เรื่อง ใบอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

อ่านคำถามและคำตอบ เรื่อง "ใบอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย" ด้านล่าง หากคำถามและคำตอบไม่ใช่ที่ท่านต้องการ กรุณาส่งข้อความคำถามมาถึงเราอีกครั้ง

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ทุกด้าน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิก
 • สำเนาหนังสือรับรองการเป็นครูผู้รับมอบตัวศิษย์จากคณะกรรมการทางวิชาชีพ
 • ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
 • ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ยศ คำนำหน้า (ถ้ามี)
 •         * เซ็นสำเนาถูกต้องทุกใบ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยตัวจริง
 • ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
 • ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน

ส่งคำถามถึงเรา

กรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน เพื่อส่งคำถามถึงเรา

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
 • 98
  Shares