ความหมายของโลโก้สภาการแพทย์แผนไทย

 • พญานาค ๒ ตน
  ↘หมายถึง ความทรงพลัง การคงไว้ซึ่งความรู้และปัญญา นัยยะของพญานาค ๒ ตน หมายถึง สาขาแพทย์แผนไทย และสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ที่ช่วยกันทำนุบำรุงส่งเสริมศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้คงอยู่ตลอดไป
 • หม้อยา
  ↘หมายถึง สัญลักษณ์ที่แสดงเอกลักษณ์ของการประกอบโรคศิลปะของการแพทย์แผนไทย คือ การจ่ายยาต้มที่ต้องใช้ความรู้และศิลปะในการปรุงยา โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ตัวยาต่าง ๆ เพื่อรักษาโรคภัยให้หายขาด
 • เฉลว
  ↘หมายถึง ไม้จักสานที่ติดบนหม้อยา มีความเชื่อว่าเป็นการรักษาคุณภาพของเครื่องยาสำหรับ ๕ แฉกนั้น หมายถึง การเสกคาถานโมพุทธายะ (พระเจ้า ๕ พระองค์) ความหมายโดยนัยคือ การรักษาชีวิตคน ๆ หนึ่ง ต้องมองชีวิตอย่างองค์รวมด้วยหลักขันธ์ ๕ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร
  และวิญญาณ)
 • รัศมีเปล่งประกายรอบเฉลว
  ↘หมายถึง ความสว่างไสว ยิ่งใหญ่ ของแพทย์แผนไทยที่จะต้องคงอยู่ในการดูแลชีวิตมนุษย์นับจากนี้เป็นต้นไป

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
 • 14
  Shares