รายชื่อกรรมการซึ่งเป็นคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงาน ในสถาบันอุดมศึกษา

สาขาการแพทย์แผนไทย

นางอัจฉรา แก้วน้อย

นายพิพัฒน์ แก้วอุดม

นางสาวกันยานุช เทาประเสริฐ

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

นายประวิทย์ อัครเสรีนนท์

นายวิชาญ  เกิดวิชัย

นางสาวปราวรี ภูนีรับ

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน