นายกสภาการแพทย์แผนไทย

พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ
นายกสภาการแพทย์แผนไทย

อุปนายกฯ คนที่หนึ่ง

นางสาวจิตรณิญาณ์ ฐิติปัญญรัตน์
อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่หนึ่ง

อุปนายกฯ คนที่สอง

นายวัลลภ เผ่าพนัส
อุปนายกสภาการแพทย์แผนไทย คนที่สอง

เลขาธิการฯ

นายวัลลภ เผ่าพนัส
เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

รองเลขาธิการฯ

นางสุภาวดี ตั้งจิตรเจริญ
รองเลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย

ประชาสัมพันธ์

นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์
ประชาสัมพันธ์

เหรัญญิก

นางอำไพ  ชัยชลทรัพย์
เหรัญญิก

แชร์ข้อมูลหน้านี้ให้เพื่อน
  • 2
    Shares